Bán Cây Khế Cổ

Cây Bonsai

80.000.000 ₫

BÁN CÂY KHẾ GIÀ- GIÁ: 60 TRIỆU NHE CÁC BÁC. ỦNG HỘ GIÚP EM NÓ NHE. CÂY LÂU NĂM. THẾ ĐẸP MIỄN BÀN....

SKU: 5218838829631006488

Viên Châu Việt Nam

Địa chỉ217/1 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6, Thành phố Tân An - tỉnh Long AN, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại(081) 9595 233

BÁN CÂY KHẾ GIÀ- GIÁ: 60 TRIỆU NHE CÁC BÁC. ỦNG HỘ GIÚP EM NÓ NHE. CÂY LÂU NĂM. THẾ ĐẸP MIỄN BÀN. SDT: 0854563645 GẶP ÚT HỒNG