Bán Linh Sam Song Hình Lùn Lực Đế Dẹp

Cây Bonsai

800.000 ₫

Cần bán Linh sam song hình lùn lực đế dẹp

SKU: 5702051826525638429

Nguyển Long Long

Địa chỉ11/46, Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(096) 7004 400

Cần bán Linh sam song hình lùn lực đế dẹp