Cây khế bonsai gốc đẹp

Cây Bonsai

12.000.000 ₫

Bán Cây khế bonsai gốc đẹp

SKU: 5476222274531876097

Bán Cây khế bonsai gốc đẹp

Nguyen Thi Trang

Địa chỉ64/39, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(034) 5740 547