Cây Me Cổ Dáng Long

Cây Bonsai

500.000.000 ₫

BÁN CÂY ME DÁNG LONG- GIÁ: 500 TRIỆU NHE CÁC BÁC. ỦNG HỘ GIÚP EM NÓ NHE. CÂY HƠN 80 NĂM. THẾ ĐẸP...

SKU: 4722869203608511710

Viên Châu Việt Nam

Địa chỉ217/1 Huỳnh Châu Sổ, Phường 6, Thành phố Tân An - tỉnh Long AN, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại(081) 9595 233

BÁN CÂY ME DÁNG LONG- GIÁ: 500 TRIỆU NHE CÁC BÁC. ỦNG HỘ GIÚP EM NÓ NHE. CÂY HƠN 80 NĂM. THẾ ĐẸP MIỄN BÀN. SDT: 0854563645 GẶP ÚT HỒNG