Sầu Riêng Thái Moon Thon

Cây giống

75.000 ₫

Chuẩn giống F1 tại nhà vườn chợ lách

SKU: 5330209720773785391

Nguyễn minh thiện

Địa chỉẤp vĩnh hưng 1 xã vĩnh thành huyện chợ lách
Điện thoại(038) 9027 917

Chuẩn giống F1 tại nhà vườn chợ lách