Bán kiểng tết, cây tắc, cây hạnh, cây quý

Cây Tắc(Cây Hạnh, Cây Quý)

350.000 ₫

Bán kiểng tết, cây tắc, cây hạnh, cây quý.

Liên hệ: 2 Định
sdt: 0399964234

SKU: 4898920204485948197

Nguyễn Văn Định

Địa chỉ201/42 Ấp Phú Hưng, Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(039) 9964 234

Bán kiểng tết, cây tắc, cây hạnh, cây quý.

Liên hệ: 2 Định
sdt: 0399964234