Sen Đá Hồng Phấn

Chậu Trồng Kiểng

65.000 ₫

Cánh hoa dày cứng nhìn như đóa hoa sen. Cây trồng phù hợp với người tuổi Dậu.

SKU: 5170420243273445068

Cô Diễm

Địa chỉThốt Nốt - Cần Thơ
Điện thoại(085) 5769 469

Cánh hoa dày cứng nhìn như đóa hoa sen. Cây trồng phù hợp với người tuổi Dậu.