Sen Đá Viền Hồng

Chậu Trồng Kiểng

65.000 ₫

Sen Đá Viền Hồng phù hợp với trang trí bàn làm việc , góc nhỏ trong gia đình.

SKU: 5140123915774778488

Cô Diễm

Địa chỉTrung Nhất-Thốt Nốt - Cần Thơ
Điện thoại(085) 5769 469

Sen Đá Viền Hồng phù hợp với trang trí bàn làm việc , góc nhỏ trong gia đình.