Bán mai tết, mai chưng tết

Hoa Mai

3.000.000 ₫

Mai giảo thủ đức loại tám cánh.
Liên hệ:Ngoãn
Sdt: 076 941 2381

SKU: 5301021975196219689

Mai giảo thủ đức loại tám cánh.
Liên hệ:Ngoãn
Sdt: 076 941 2381

Nguyễn Văn Ngoãn

Địa chỉĐường 40, Phường 05, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại(076) 9412 381