Bán Mai Tết, Mai Chưng Tết

Hoa Mai

5.000.000 ₫

Bán mai tết, mai chưng tết
Mai giảo thủ đức 8 cánh.

Liên hệ:Ngoãn
Sdt: 076 941...

SKU: 5688703242187793159

Nguyễn Văn Ngoãn

Địa chỉĐường 40, Phường 05, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại(076) 9412 381

Bán mai tết, mai chưng tết
Mai giảo thủ đức 8 cánh.

Liên hệ:Ngoãn
Sdt: 076 941 2381