Cần Giao Lưu Cúc Hoàng Hậu

Kiểng Tết Khác

6.000.000 ₫

Cần giao lưu Cúc hoàng hậuCây cao 0,8m, tàng ngan 0,8cần giao lưu .

SKU: 5366147750944678960

Nguyen Minh Trí

Địa chỉ97/39, Xã Hưng Khánh Trung A, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(093) 2907 534

Cần giao lưu Cúc hoàng hậuCây cao 0,8m, tàng ngan 0,8cần giao lưu .