Cây Mai Kiểng

Kiểng Tết Khác

20.000.000 ₫

hoành 52 tán 2m

SKU: 4688194405665599277

nguyễn thành luân

Địa chỉ111a khu 2 thị trấn trà ôn trà ôn vĩnh long, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại(033) 8730 895

hoành 52 tán 2m