Sen Đá Mini Giỏ Len Treo

Tiểu Cảnh Mini

80.000 ₫

Sen đá loại tích nước nên rất dễ chăm sóc chịu hạn giỏi, phù hợp với giỏ len treo bàn làm...

SKU: 5591685229365483142

Nguyễn Thien Hoa

Địa chỉ64/8E3 Hoa Binh, Phường 05, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại(089) 9819 945

Sen đá loại tích nước nên rất dễ chăm sóc chịu hạn giỏi, phù hợp với giỏ len treo bàn làm việc.
Cách chăm sóc
Nước: Vì là cây tích nước nên có tính chịu hạn tốt. không để đất quá ướt
Ánh sáng: nên để nơi có ánh sáng vừa phải không quá gắt
Đất trồng: Cây cần đất có độ thoát nước tốt, có thể trộn đất, trấu và phân bò tỉ lệ 1:1. hoặc xơ dừa, trấu và đất, và cát sỏi mini.
Lh: https://www.facebook.com/hp.gardenshop/