Lưỡi Hổ Chậu Sứ Trắng

Tiểu Cảnh Trong Nhà

110.000 ₫

Thanh lọc không khí, giúp trang trí phòng, dễ chăm sóc
Chu trình quang hợp ngược với con người...

SKU: 4681452260393304415

Nguyễn Thien Hoa

Địa chỉ64/8E3 Hoa Binh, Phường 05, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại(089) 9819 945

Thanh lọc không khí, giúp trang trí phòng, dễ chăm sóc
Chu trình quang hợp ngược với con người nên buổi tối cung cấp o2
Cách chăm sóc: tuần tưới 1-2 lần
Đất tơi xốp
Ánh sáng vừa đủ, có thể để dưới ánh sáng đèn huỳnh quang